I. Standaard zakelijke voorwaarden

§ 1 Basisvoorzieningen

 1. De volgende zakelijke voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten, die u afsluit met onze leverancier (DAGLO Vertriebs GmbH) via de www.myhummy.nl website. Tenzij anders overeengekomen, is de opname, indien nodig, van uw eigen voorwaarden uitgesloten.
 2. Een ‘consument’ in de zin van de volgende voorschriften is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie afsluit die in een overweldigende mate niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteiten. De term ‘zakenman’ verwijst naar elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of juridisch verantwoordelijk partnerschap die een juridische transactie afsluit in het kader van zijn / haar onafhankelijke professionele of commerciële activiteit.

 

§ 2 Afsluiting van het contract

 1. Het onderwerp van het contract is de verkoop van goederen.
 2. Door het plaatsen van het product in kwestie op onze website, bieden wij u een bindend aanbod om een ​​verkoopovereenkomst te sluiten op basis van de voorwaarden die in de objectbeschrijving worden vermeld.
 3. De verkoopovereenkomst vindt plaats via het online winkelwagensysteem op de volgende manier:
 4. De producten bedoeld voor verkoop worden verplaatst naar de “winkelwagen”. U kunt de winkelwagen selecteren met gebruik van de geschikte knoppen op de navigatiebalk en op elk moment veranderingen aanbrengen.
 5. Na het oproepen van de” Afrekenpagina “-pagina en het invoeren van de vereiste persoonlijke gegevens en betalings- en verzendvoorwaarden, wordt alle bestelinformatie vervolgens opnieuw weergegeven op de overzichtspagina van de bestelling.
 6. Als u een direct betalingssysteem (bijv. PayPal / PayPal Express / PayPal Plus, Amazon-Betalingen, Achteraf betalen, Sofortüberweisung) heeft gebruikt om betalingen te ontvangen, wordt u ofwel naar onze online winkel geleid op de overzichtspagina van de bestelling of doorgestuurd naar de webpagina van de aanbieder van directe betalingen.
 7. Als u wordt doorgestuurd naar het directe betalingssysteem, kies en voer uw gegevens in, indien van toepassing. U zal dan teruggebracht worden naar de samenvattingspagina van uw bestelling in onze online winkel.
 8. Voordat de bestelling verstuurd wordt, kunt u alle gegevens opnieuw controleren, deze veranderen (wat ook gedaan kan worden via de ‘terug’ functie van de internet browser) of de kooptransactie annuleren.
 9. Door het klikken op de “koop” knop om de bestelling in te dienen, verklaart u acceptatie van de bestelling op een juridisch bindende manier waarop de koopovereenkomst plaatsvindt.
 10. U bent niet gebonden aan uw vragen met betrekking tot het creëren van een aanbod dat aan ons is doorgegeven. We bieden u een tekstueel en bindend aanbod (bijvoorbeeld via e-mail), dat u binnen een periode van 5 dagen kunt accepteren.
 11. De uitvoering van de bestelling en het verzenden van alle benodigde gegevens bij het afsluiten van het contract vindt plaats via e-mail, op een deels geautomatiseerde manier. Daarom moet u ervoor zorgen dat het e-mailadres dat u ons hebt gegeven de juist is en dat de ontvangst van de respectieve e-mails gegarandeerd is. In het bijzonder moet u ervoor zorgen dat de respectieve e-mail niet geblokkeerd worden door een SPAM filter.

 

§ 3 Recht van retentie, voorbehoud van eigendomsrechten

 1. U kunt alleen een retentierecht uitoefenen als de situatie in kwestie betrekking heeft op vorderingen die voortkomen uit dezelfde contractuele relatie.
 2. De goederen blijven onze eigendom tot de inkoopprijs volledig betaald is.

 

§ 4 Aansprakelijkheid

 1. We bieden ook ongelimiteerde voor aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door schennis van leven, ledematen of gezondheid. Daarnaast bieden we ongelimiteerde aansprakelijkheid in gevallen van opzet en grove nalatigheid, indien een gebrek op frauduleuze wijze is verhuld, in geval van garantie voor de aanschaf van het aankoop object en in alle andere wettelijk geregelde gevallen.
 2. De aansprakelijkheid van defecten in het kader van de impliciete garantie voldoet aan de overeenkomstige regelgeving in onze klanteninformatie (Deel II).
 3. Als de situatie in kwestie verband houdt met belangrijke contractuele verplichtingen en er kleine nalatigheid bij betrokken is, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare beschadigingen die typerend zijn voor het contract.  De term ‘belangrijke contractuele verplichtingen’ refereert naar de belangrijke verplichten die voortvloeien uit het contract en waarvan schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt. Het dekt ook de verplichtingen die de inhoud van het contract ons oplegt om de verwezenlijking van het doel van het contract te vergemakkelijken en wiens nakoming het mogelijk maakt dat het contract op een ordentelijke manier kan worden uitgevoerd en waarvan de naleving regelmatig kan worden uitgevoerd. voor lief door jou.
 4. Als het gaat om de schending van niet-wezenlijke contractuele verplichtingen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard indien de situatie in kwestie gepaard gaat met schendingen van verplichtingen die samenhangen met lichte nalatigheid.
 5. De huidige staat van de respectieve technologie maakt het onmogelijk om te garanderen dat gegevens tr
 1. De huidige status van de respectieve technologie maakt het onmogelijk om te garanderen dat datatransmissieoperaties die het internet gebruiken, foutloos zullen plaatsvinden, gekenmerkt door permanente beschikbaarheid. In dit opzicht kunnen we niet instaan ​​voor de constante en ononderbroken beschikbaarheid van de website en de aangeboden service op de website.

 

§ 5 Keuze van recht, plaats van uitvoering, jurisdictie

 1. Duitse wet is van toepassing. Deze rechtskeuze is alleen van toepassing op klanten als dit niet leidt tot de herroeping van de bescherming die wordt gegarandeerd door de dwingende bepalingen van de wet van het land waar de gewone verblijfplaats van de klant zich bevindt (voordeel-van-twijfel principe ).
 2. Als u geen consument bent, maar een zakenman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een institutioneel fonds naar publiek recht, is onze vestigingsplaats de bevoegde rechtbank alsmede de plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit het bedrijfsrelaties die bij ons bestaan. Dezelfde voorwaarde is van toepassing op situaties waarin u niet bent geassocieerd met een algemene plaats van jurisdictie in Duitsland of de EU, evenals situaties waarin de woonplaats of de gebruikelijke verblijfplaats niet bekend was op het moment van aanvang van de procedure . Dit heeft geen invloed op de mogelijkheid om een ​​beroep te doen op de rechtbank bij een andere plaats van jurisdictie.
 3. De bepalingen van het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen zijn expliciet niet van toepassing.

 

II. Klanteninformatie

 1. Identiteit van de verkoper

DAGLO Vertriebs GmbH

Entenseestr. 12

76767 Hagenbach

Germany

Telephone:

+49 (0) 7271 – 769 899 7

E-Mail:

support@myhummy.de

Alternatieve geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen (ODR-platform), die te bekijken is op http://ec.europa.eu/odr.

 

 1. Informatie met betrekking tot de afsluiting van het contract

De technische stappen in verband met het sluiten van het contract, de contract afsluiting zelf en de correctie opties worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften “totstandkoming van het contract” in onze standaard zakelijke voorwaarden (deel I.).

 

 1. Contractuele taal, opslaan van de tekst van het contract

3.1 Contract taal zal Engels zijn

3.2  De complete tekst van het contact wordt niet bij ons opgeslagen. Voordat de bestelling wordt verzonden, via het online winkelwagensysteem kunnen de contract gegevens kan worden uitgeprint of elektronisch opgeslagen met gebruik van de printfunctie van de browser. Na de bestelling door ons in ontvangen, worden de bestelling gegevens,  de wettelijk verplichte gegevens met betrekking tot overeenkomsten voor verkoop op afstand en de standaard zakelijke voorwaarden opnieuw naar u verzonden via e-mail.

3.3  U ontvangt alle contractuele informatie in het kader van een bindend aanbod in geschreven vorm, bijvoorbeeld via e-mail, voor offerteverzoeken buiten het online winkelmand systeem, die op een veilige manier elektronisch kunnen worden afgedrukt of opgeslagen.

 1. Belangrijkste kenmerken van het product of de dienst.

De belangrijke kenmerken van de goederen en/of services kunnen worden gevonden in de respectieve quote.

 1. Prijzen en betaling regelingen

5.1 De prijzen die in de respectievelijke aanbiedingen worden vermeld, vertegenwoordigen de totale prijzen, evenals de verzendkosten. Ze omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle incidentele belastingen.

5.2 De verzendkosten die zijn gemaakt, zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze kunnen worden bekeken door op de betreffende knop op onze website of in de respectieve offerte te klikken. Ze worden afzonderlijk getoond tijdens de transactie en moeten bovendien door u worden betaald, voor zover de gratis levering niet wordt bevestigd.

5.3 De betaalmethoden die voor u beschikbaar zijn, worden getoond door op de betreffende knop op onze website te klikken of worden vermeld in de respectievelijke offerte.

5.4 Tenzij anders aangegeven voor de respectieve betaalmethoden, worden de betalingsverzoeken die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

6 Bezorgingsvoorwaarden

6.1 De bezorging voorwaarden, bezorging datum en bestaande voorraad beperkingen, mits van toepassing, kunnen worden gevonden door het klikken op de geschikte knop op onze website of in de respectieve quote.

6.2 Als u een consument bent, is het volgende wettelijk geregeld: het risico dat het verkochte artikel per ongeluk wordt vernietigd of afgebroken tijdens verzending, gaat pas over op u wanneer het artikel in kwestie wordt afgeleverd, ongeacht of de verzending is verzekerd. Deze voorwaarde is niet van toepassing als u een onafhankelijk door ons aangewezen transportbedrijf hebt besteld of een persoon die anderszins is aangewezen om de verzending operatie uit te voeren.

 1. Wettelijke garantie recht

7.1 De wettelijke garantie rechten zijn van toepassing.

7.2 Als een gebruiker, wordt u verzocht om onmiddellijk te controleren of het product compleet is, op zichtbare defecten en transport beschadiging zodra het wordt bezorgd en geeft onmiddellijk uw klachten schriftelijk aan ons en het verzendbedrijf door. Zelfs als u niet ingaat op dit verzoek, zal het geen effect hebben op onze legale garantie claims.

Deze SBT’s en klantgegevens zijn gemaakt door advocaten gespecialiseerd in IT-wetgeving die voor de Händlerbund werken en worden voortdurend gecontroleerd op wettelijke conformiteit. Händlerbund Management AG garandeert de juridische veiligheid van de teksten en aanvaardt aansprakelijkheid in het geval er waarschuwingen worden uitgegeven. Meer gedetailleerde informatie is te vinden op de volgende website: http://www.haendlerbund.de/agb-service.

Designed by Visuala.pl logo Visuala Lab