In verband met de verkoop van batterijen of bij de levering van apparaten die batterijen bevatten, zijn wij verplicht om het volgende onder uw aandacht te brengen:

Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht gebruikte batterijen in te leveren. U kunt oude batterijen, die wij aanbieden of aangeboden hebben in ons nieuwe batterij assortiment, gratis aan ons verzendmagazijn (verzendadres) retourneren. De symbolen op de batterijen hebben de volgende betekenis:

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak betekent dat de batterij niet mag worden weggegooid met huishoudelijk afval.

Pb = Batterij bevat meer dan 0,004 gewichtsprocent lood

Cd = Batterij bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium

Hg = Batterij bevat meer dan 0,0005 procent massa’s Mercurius.

 

Let op de bovenstaande instructies.

Designed by Visuala.pl logo Visuala Lab