Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het aansprakelijkheidsrecht voor gebreken van toepassing.
De verjaringstermijn voor het stellen van garantieclaims is in principe 2 jaar.

In de volgende uitzonderlijke gevallen zijn echter andere voorwaarden van toepassing:
Als het onderwerp van het contract om te handelen in overeenstemming is met:
– Zweedse wet, de verjaringstermijn is 3 jaar
– IJslandse wet, de verjaringstermijn is 5 jaar
– Iers wet, de verjaringstermijn is 6 jaar.
De verjaringstermijn voor defecten in Oostenrijk, België, Tsjechië, Duitsland, Hongarije, Italië, Luxemburg, Polen, Portugal, Slovenië en Slowakije bedraagt ​​één jaar vanaf de datum van levering van gebruikte goederen.

De bovenstaande beperkingen en beperkte tijdsbeperkingen zijn niet van toepassing in de volgende gevallen op claims voor schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten:
– bij letsel aan leven, lichaam of gezondheid
– met opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim en kwaadwilligheid
– in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats de juiste uitvoering van het contract mogelijk maakt en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig een beroep kan doen (hoofdverplichtingen)
– in het kader van een garantiebelofte, voor zover overeengekomen of
– voor zover het toepassingsgebied van de respectieve nationale wetgeving inzake productaansprakelijkheid van toepassing is.

Designed by Visuala.pl logo Visuala Lab