Herroepingsrecht voor consumenten

(Een ‘consument’ is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie afsluit die in een overweldigende mate niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteiten.)

Instructies voor herroeping

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract in te trekken binnen veertien dagen zonder redenen aan te geven.

De intrekkingsperiode is veertien dagen met ingang van de dag

– waarop u of een derde partij aangewezen door u, en niet de koerier, de producten in bezit had genomen, op voorwaarde dat u een of meer producten had besteld in het kader van een standaard bestelling en dit product / deze producten gelijkmatig is / worden geleverd;

– waarop u of een derde partij aangewezen door u, en niet de koerier, het laatste product in bezit had genomen, op voorwaarde dat u enkele producten had besteld binnen het kader van een standaard bestelling en dat deze producten gescheiden bezorgd zijn

Om uw intrekkingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren

DAGLO Vertriebs GmbH, Entenseestr. 12, 76767 Hagenbach

Telefoonnummer: 072717698997

E-mailadres: support@myhummy.com

Over uw beslissing om dit contract in te trekken door middel van een duidelijke verklaring (bv. Een brief verzonden per post, fax of e-mail). U kunt het bijgevoegde voorbeeld formulier voor herroeping gebruiken, maar dat is niet verplicht.

 

U kunt ook elektronisch het voorbeeldformulier voor herroeping invullen of een andere duidelijke verklaring op onze website (www.myhummy.nl). Als u deze optie gebruikt, zullen we u onmiddellijk een bevestiging sturen (bv. via e-mail) over het bonnetje van een degelijke annulering.

Om de inrekkingsperiode veilig te stellen, is het voldoende dat u de notificatie over de uitoefening van het intrekkingsrecht voor het verlopen van de intrekkingsperiode.

Consequenties van de intrekking

Als u dit contract intrekt, zullen we alle betalingen, die we van u hebben ontvangen, terugbetalen, inclusief de bezorgingskosten (met uitzondering dat extra kosten,  die voortvloeien uit het feit dat u een andere vorm van levering heeft gekozen dan de meest redelijke standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en op zijn laatst binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de notificatie over de intrekking van dit contract van u hebben ontvangen. We gebruiken dezelfde betalingsmethoden, die u oorspronkelijk had gebruikt gedurende de eerste transactie, voor deze terugbetaling tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; er worden geen kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

We kunnen de betaling weigeren totdat de producten bij ons zijn in geleverd of totdat u bewijsmateriaal heeft geleverd dat u de producten aan ons heeft teruggestuurd, afhankelijk van wat eerder is.

U moet de producten onmiddellijk terugsturen of overbrengen naar ons en, in elk geval, op zijn laatst binnen veertien dagen beginnend op de dag dat u ons informeert over de intrekking van dit contract. De deadline wordt behouden als u de producten verstuurt voor het verlopen van de veertien-dagen deadline.

U draagt de directe kosten voor het terugbrengen van de producten.

U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de producten als deze afschrijving kan worden toegeschreven aan elke afhandeling die niet noodzakelijk was voor het controleren van de staat, kenmerken en functionaliteit van de producten.

Criteria voor uitsluiting of verlopen

Het intrekkingsrecht is niet beschikbaar voor contracten

– voor de bezorging van producten, die niet geprefabriceerd zijn en voor welke de productie en individuele selectie of bepaling van de consument belangrijk is of welke duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

– voor de bezorging van producten, die makkelijk kunnen bederven of bij welke de houdbaarheidsdatum snel zal worden overschreden;

– voor de bezorging van alcoholische dranken, waarvan de prijs overeengekomen was op het moment van het afsluiten van het contract, maar die kunnen worden bezorgd 30 dagen na het afsluiten van het contract op zijn vroegst en waarvan de huidige waarde afhankelijk is van de schommelingen op de markt, waarop de ondernemer geen invloed heeft;

– voor de bezorging van kranten, tijdschriften of bladen met uitzondering van abonnementen. Het intrekkingsrecht verloopt vroegtijdig in het geval van contracten.

– voor de bezorging van verzegelde producten, die niet geschikt zijn voor terugbrengen vanwege gezondheidsbescherming of hygiëne redenen als de verzegeling verwijderd wordt na bezorging.

– voor de bezorging van producten als ze onafscheidelijk gemengd zijn met andere goederen na de bezorging, vanwege hun toestand;

– voor de bezorging van geluid of video opname of computer software in een verzegeld pakket als de verzegeling is verwijderd na de bezorging.

Voorbeeld– intrekkingsformulier

(Als u het contract wil herroepen, vul alstublieft dit formulier in en stuur het terug naar ons)

– Aan:

DAGLO Vertriebs GmbH, Entenseestr. 12, 76767 Hagenbach

Email address: support@myhummy.com :

– Ik/wij (*) herroepen het contract  afgesloten door mij/ ons (*) met betrekking tot het kopen van de volgende producten (*)/ de voorziening van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen in het geval van notificatie per brief)

– Datum

 

(*) Haal de onjuiste keuze door

Designed by Visuala.pl logo Visuala Lab